Buttons

Botón ajustado a texto - Primary button

PRIMARY BUTTON

Botón ajustado a texto - Secondary button

Secondary button

Botón ajustado a texto - Success button

Botón ajustado a texto - Danger button

Botón ajustado a texto - Warning button